Nabídka poskytovaných kurzů

Výcvik B
Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotnosti do 3,5 tuny.


Podmínky pro přijetí do výcviku

 • věk 18 let (v den ukončení výcviku - což bývá den před závěrečnou zkouškou)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

 

Výcvik
Délka výcviku závisí na schopnostech žadatele (běžně 1,5 až 2 měsíce). Individuální zrychlený výcvik je možné stihnout za 16 dní. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Výcvik provádíme na vozidlech Kia Ceed.


Teorie v kurzu

 • 18 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 2 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení

 

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

Zkouška
Zkoušky začínají obvykle v 7:30 hodin ráno (nebo po upřesnění) na Magistrátu města HK odbor dopravy(Gajerova kasárna). Žadatel musí mít sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, 700 Kč na zaplacení závěrečné zkoušky magistrátu.

 

Zkoušky jsou rozděleny do 2 částí

 • zkouška z pravidel silničního provozu (1 test vyhotovený elektronicky)
 • v případě neúspěšné zkoušky pravidel silničního provozu se nepokračue v druhé části (praktická jízda)
 • zkouška z praktické jízdy(30 min).

Kondiční jízdy

 • kondiční jízdy slouží pro držitele řidičského oprávnění, kteří se potřebují zdokonalit v praktickém řízení vozidla.
 • základní podmínkou pro kondiční jízdy je vlastnictví příslušného řidičského oprávnění. Jedna lekce trvá 1 vyučovací hodinu (45 minut) a je prováděna pod dohledem učitele na vozidlech autoškoly.

Kontaktní formulář